Støjmålinger er du nødt til at tage foretage for at sikre, at støjniveauet på din arbejdsplads lever op til forskellige lovkrav. Som eksempler kan kravene i Arbejdstilsynets støjbekendtgørelse og dem i BR18 (altså Bygningsreglementet fra 2018) nævnes. Det er ikke blot for at gøre arbejdsmiljøet mere komfortabelt, at krav til støjniveau skal iagttages, men også for at værne om dine ansattes sundhed.

Her kan du blive klogere på dine muligheder for støjmålinger, men også for støjdæmpning.

Professionelle bør udføre støjmålinger i din virksomhed

Uanset hvor din virksomhed ligger, så kan du få støjmåling af intern (fra arbejdspladsen) og ekstern (udefra) støj. Siden du kan få støjmålinger i hele landet, herunder Herning, kan du blive obs på, hvor på din byggeplads eller hvor på fabrikken, der skal sættes ind. At få professionelle til at udføre jobbet er klart den bedste løsning, for selvom din smartphone kan måle decibels, skal finere udstyr bruges.

Hvordan kan du dæmpe støj på arbejdspladsen?

Når du frem til, at der er for meget støj på din arbejdsplads, skal du sætte ind over for det. Når det gælder støjdæmpninger, har du masser af værktøjer at vælge fra – både til at dæmpe den interne og den eksterne støj. Støjskærme er gode til kontormiljøer, da de dæmper de mange lydindtryk og samtidig giver medarbejdere mulighed for at snakke uforstyrret. Den eksterne pendant er støjhegn.

Få nye vinduer, døre og loft til bedre lydisolering

Lydvinduer, lydtætte døre og isolerede lofter er tre andre ting at se på, når du skal dæmpe støj hos din virksomhed. Lydvinduers tætte fugning stopper meget støj, mens lydtætte døre sætter ind over for støj, der ved normale døre ville trænge gennem døren via fx luftsprækker. Hvad så med loftet – skal du sætte æggebakker op her? Nej, at få nye paneler, der giver kortere efterklangstid, er bedre.