Er du ejerleder i din egen virksomhed? Så ved du allerede hvor vigtigt det er med sparring med ligesindede. Og også hvor vigtigt det er med lederudvikling.

Lederudvikling er nødvendigt for at kunne følge med i en foranderlig hverdag, hvor markedet, behov og teknologien løbende udvikler sig. Det kan dog være svært bare sådan lige at udvikle sig. Det er ikke noget man nødvendigvis bare lige gør af sig selv. For det første kræver lederudvikling at man er bevidst om sin egen adfærd. Dernæst kræver lederudvikling at man ved, hvad der er behov for. Og slutteligt kræver lederudvikling at man kan adaptere den nye adfærd.  Jonathan er et udviklingshus med fokus på udvikling for ejerledere, hvor du som ejerleder kan få rådgivning og hjælp til at udvikle dig, gennem et lederudviklingsforløb. Måden det foregår på, er gennem samarbejde og kursusdeltagelse sammen med andre ejerleder. Ejerledere som du vil få et tæt netværk med efter endt kursus.

Netværk med andre ejerledere

Et netværk er guld værd for alle – og især også for ejerledere. Når du deltager på et forløb med fokus på udvikling for ejerledere, så får du et professionelt netværk af ligesindede, som er guld værd. Dem kan du ty til når du har en god ide, du vil have sparring på. Eller hvis du vil have et relevant input om et givent emne, som dit nye netværk måske har et fif til. Noget, der måske kan spare dig en masse tid eller penge. Netværket for ejerledere består af ejerledere fra forskellige brancher, og forskellige problemstillinger. Fordi dit nye professionelle netværk af andre ejerledere har været igennem samme forløb som dig, så har I også en fælles forståelse for hvor I er på vej hen, og hvordan I kan hjælpe hinanden med denne lederudvikling.

Forløb for ejerledere

Lederudvikling hos Jonathan Forløbet giver dig og de andre ejelerede en fælles forståelse for forandring og for hvordan I kan blive den bedste version af jer selv. Forløbet med udvikling for ejerledere tager udgangspunkt i den kendte fortælling om Jonathan Havmåge, som søger at blive fri, for at kunne blive den bedste version af sig selv. Lederudvikling mod at blive den bedste version af sig selv, handler ikke kun om at blive den bedste version af sig selv for sin egen skyld. Lederudvikling gavner hele virksomheden.

Ejerleder rustet til fremtidens forandringer

Lederudvikling handler rigtig meget om personlig udvikling, for at gavne virksomheden bedst muligt. Men det handler også om at stå bedre overfor forandringer i miljøet, såsom fornyet teknologi, nye måder at holde møder på, nye behov i markedet og efterspørgsel på andreprodukter og services end man er vant til.  Derfor er lederudviklingsforløb ikke kun noget, der giver værdi nu og her, men det gavner også på sigt, overfor uforudsete hændelser og forunderlige forandringer. Lederudvikling vil på den måde komme hele virksomheden til gode på kort og lang sigt. Du kan læse om udvikling for ejerleder her.