Diversitet kan betyde mange ting, og kan spille en rolle i mange forskellige situationer. Diversitet kan også både have noget at gøre med race, køn, handicap og seksuelle præferencer – ligesom det også kan bruges i en biologisk sammenhæng ift. dyr og planter. Det er dog naturligvis ikke den vigtigste betydning her i forbindelse med arbejdspladsen. Men faktisk er diversitet et vigtigt emne på arbejdspladsen, da det helt basalt kan være med til at skabe en stærkere virksomhed.

Arbejd med de ubevidste antagelser

En stor del af mennesket er den måde, vi danner fordomme om andre mennesker på – i en virksomhed kan der bl.a. tales om et unconscious bias, eller på dansk nogle ubevidste antagelser. Det er nemlig ikke et bevidst valg, vi træffer at tænke på denne måde, men tværtimod noget vores underbevidsthed gør for os.

Det kan blive et problem på arbejdspladsen, da det ofte viser sig i forbindelse med kønsroller i virksomheden – altså at det er mere rigtigt ift. magtforholdet at have mænd i en lederstilling. Fordi diversitet er så vigtigt på arbejdspladsen, er det også vigtigt at arbejde imod disse ubevidste antagelser med forskellige workshops eller webinarer.

Innovation og kreativitet trives under diversitet

Hvis alle mennesker i virksomheden tænker på samme måde, bliver det svært at innovere og udvikle virksomheden. Det er en af grundene til, at diversitet på arbejdspladsen er så vigtigt. Ved at bringe mennesker med forskellige tanker i dialog, kan der pludselig udvikles nye ideer, og tankerne kan udvikle sig på måder, der hidtil ikke har været muligt at komme frem til.

På den måde kan virksomheden bevæge sig i en innovativ, positiv retning, som kan føres tilbage til diversiteten på arbejdspladsen. Hvis alle har det samme mind-set på arbejdspladsen, er det ret sikkert, at I ikke kommer til at rykke jer særlig meget.