Hvis du er en fagprofessionel, der til daglig arbejder med mennesker med den ene alle den anden form for forstyrrelser som eksempelvis ADHD, indlæringsvanskeligheder, autisme eller lignende, kan et low arousal kursus være et godt valg for dig.

Det kan eksempelvis være dig, der arbejder i en skole, på et opholdssted, på et bosted eller lignende sted, for et low arousal kursus henvender sig til arbejde med alle aldersgrupper.

Hvad er et low arousal kursus?

Low arousal er en form for pædagogik, hvor det er det enkelte menneske og dennes ret til at bestemme over livet, som er i centrum. Derfor er den helt central tese i low arousal, at stærke emotionelle reaktioner altid har rod i en form for overstimulation.

Det kan eksempelvis være for mange krav i en travl hverdag, eller det kan følelsen af ikke at blive hørt eller set. Det kan også være mange andre ting, som kan skabe denne tilstand af stres, og det er det, low arousal-pædagogik søger at bryde.

Low arousal handler med andre ord om at bringe det påvirkede individ ud ad sit alarmberedeskab for igen at vende tilbage til en normal tilstand, så du kan kommunikere med vedkommende på en saglig måde og derved afhjælpe eventuelle konflikter eller faretruende situationer.

Hvad lærer du på et low arousal kursus?

På kurset vil du få kendskab til fornævnte pædagogiske praksisser. Helt konkret vil du lære mere om at håndtere tilspidsede situationer og stoppe eventuelle konflikter eller nedtrappe dem.

Kurset kan tilpasses din gruppes behov, så du kommer hjem med nogle redskaber, som passer til netop det arbejde og de situationer, du og dine medarbejdere står med på netop jeres arbejdsplads.

På den måde kan I komme hjem med nogle kompetencer, som vil hjælpe jer i det daglige arbejde til gavn for alle i jeres institution.